kategorie | Nezařazené

Výroky ekonomického blouznivce Sobotky

Datum: Únor 2010 | Vložil:

Paroubek se Sobotkou pořád žvaní o schodku rozpočtu, který vznikl za rok, ve kterém vládla ODS & co jen tři měsíce. Jistě se asi nebudu mýlit, když řeknu, že svržení vlády se na jeho výši také nemalou mírou podepsalo. Navíc se domnívám, že, kdyby v inkriminovaném období vládl Paroubek a státní kasu spravoval expert Sobotka, tak se daně pohybují někde kolem 70% a deficit je kolem 450 mld.

Straší se tu státním bankrotem, ten ČR nehrozí ani ve střednědobém, ani dlouhodobém horizontu. Jsme země, která má tradici velmi obezřetného hospodaření. Pravil Bohuslav Sobotka, ekonomický expert ČSSD. Nedávno jsem v blogu

http://paulczynski.blog.idnes.cz/c/120070/Nejpopularnejsi-Sobotka-aneb-kupredu-leva.html
zveřejnil graf, který ukazuje tradici Sobotkova obezřetného hospodaření. Ve světle těchto fakt, může uvedený výrok pronést jen ekonomický blouznivec.

A státní bankrot? Není třeba čekat na státní bankrot. Na to aby nastoupila kuratela MMF stačí bohatě úspěch ČSSD ve volbách, protože recepty ČSSD na krizi jsou přímou pozvánkou pro experty měnového fondu.

Petr Nečas uvedl: Právě ve stejné době, kdy Jiří Paroubek hřímá na konferencích socialistů, vyšla zpráva evropského statistického úřadu, která poskytuje poněkud jiný obraz české společnosti. Podle tohoto srovnání se Česko v roce 2008 dostalo na první místo v porovnání míry chudoby všech 27 zemí Evropské unie. Ze zprávy vyplývá, že u nás ohrožuje chudoba 9 % obyvatel (meziroční zlepšení o 2 %), v Nizozemí na druhém místě 11 % a průměr ve všech zemí EU činí 17 %.

Recepty, které ČSSD představila pro „řešení krize“, znamenají jedinou jistotu:  experti Mezinárodního měnového fondu,  by naší zemi  naordinovali drastickou rozpočtovou „dietu“. A místo 13.důchodů by se možná důchody krátily.

Ostatně i ministr Janota potvrzuje, že největší problémy, se kterými se dnes naše země v době zvnějšku importované ekonomické krize potýká, pocházejí právě ze Sobotkovy éry, kdy ČSSD vyráběla stamiliardové schodky státního rozpočtu v období hospodářského růstu.

A k čemu ještě mohou vést návrhy ČSSD. Sečteme-li daně, sociální a zdravotní pojištění, potom je faktické zdanění práce v ČR jedno z nejvyšších na světě (pohybuje se dle zdroje OECD mezi 43,4 a 46,1 %) a nové daně z dílny Paroubka a Sobotky by z nás udělaly jasnou jedničku (50,8 až 52%).

Bohuslav Sobotka sám zadlužil podle údajů MF za čtyři roky svého ministrování zemi o 362,7 miliardy Kč (rozpočtové schodky v letech 2003 až 2006). V letech vlád ČSSD žádná globální ekonomická krize nebyla!

A zvýšení daní bohatým a firmám? Výsledkem bude hledání úspor a  propouštění.

Ekonomické eskapády Bohuslava Sobotky jsou dobré akorát tak pro ty, o jejichž inteligenci informoval nedávno jakýsi sociologický průzkum. Ostatním přinesou akorát tak problémy.

Je to náhoda, že zrovna dnes ukončili pánové s motýlky z MMF u nás svůj průzkum?
Kromě rutinních rozhovorů s experty na ministerstvech a v centrální bance si tentokrát vyžádali schůzky s politiky ze sociálního a rozpočtového výboru sněmovny. Na uzavřených jednáních se jich detailně vyptávali, co budou dělat po volbách. „Zajímalo je, co uděláme s výdaji v důchodech, v sociální oblasti a ve zdravotnictví,“ řekl Petr Nečas. O takovou schůzku ho úředníci z fondu nikdy v minulých letech nepožádali. Dokonce ani když se – tak jako letos – blížily volby. A v této situaci ekonomický expert ČSSD nejvíc horuje pro zvýšení daní.

V Janotově řešení se však mluví i o úsporách mandatorních výdajů. Mám pro Vás pane Janoto námět. Pohleďte, kolik pašalíků má třeba jen Úřad vlády:

Poradní a pracovní orgány jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:

– Národní ekonomická rada vlády
– Bezpečnostní rada státu
– Legislativní rada vlády
– Výbor pro Evropskou unii
– Rada vlády pro záležitosti romské komunity
– Rada vlády pro lidská práva
– Rada vlády pro národnostní menšiny
– Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
– Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
– Vládní dislokační komise
– Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
– Zmocněnec vlády pro lidská práva
– Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
– Rada pro výzkum a vývoj
– Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů
– Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR:
– Rada vlády pro udržitelný rozvoj(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
– Rada pro zdraví a životní prostředí(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
– Rada hospodářské a sociální dohody(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
– Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
– Rada vlády pro seniory a stárnutí populace(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
– Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu(zabezpečuje Ministerstvo dopravy)
– Národní koordinační skupina pro digitální vysílání(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)
– Česká komise pro UNESCO(zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)
– Ústřední povodňová komise(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
– Rada České republiky pro jakost(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)
– Rada vlády pro obnovu území postiženého povodněmi(zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj)
– Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v České republice (zabezpečuje Ministerstvo  zdravotnictví)
– Rada vlády pro informační společnost(zabezpečuje Ministerstvo vnitra) Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi (zabezpečuje Ministerstvo kultury)
– Komise pro rozvoj Brdska(zabezpečuje Ministerstvo financí)

Myslí si někdo, že tohle všechno k něčemu potřebujeme, nebo je to zdroj úspor o nichž se zatím jen mluví?

Autor: Petr Paulczynski

.

Zprávy Sluvko

Zanechat komentář

nedávná videa

štítky

Odkazy