kategorie | Nezařazené

Václav Klaus je gauner, darebák, zločinec a ničema !!!

Datum: Únor 2010 | Vložil:

Šokuje vás tento titulek? Vězte, že dle rozsudku VS Olomouc, ze dne 1.2.2010, máte plné právo toto vyslovit nejenom na veřejnosti, ale i v hromadných sdělovacích prostředcích a pan prezident nemá žádné právo se proti těmto označením bránit – sám se ostatně za tuto zvlčilost aktivně zasadil! Skutečně to „funguje“ – stejnými výrazy jsem označil všechny členy senátu okamžitě po vynesení tohoto skandálního rozsudku ve věci žaloby bývalého důstojníka BIS kpt. Vladimíra Hučína na bývalého mluvčího CH 77 a ministra vnitra Ing. Tomáše Hradílka. Soudci mlčeli, co jim také zbývalo, že?! Tito vejlupkové se jmenují: předseda senátu JUDr. Vojtěch Brhel, JUDr. Radmila Baďurová a JUDr. Jaroslav Hikl.

Odvolací soud shledal – v souladu se zákonem na ochranu osobnosti – označení pana Hučína v LN panem Hradílkem za gaunera, psychického teroristu a pachatele výbuchů v Přerově – přesto, že byl samotným Ústavním soudem pan Hučín shledán nevinným a hodným úcty!

Jedná se v principu o stejný spor, jako v mé kauze „darebáka“ u VS Praha ve věci žaloby na Ing. Františka Šedivého, člena zkompromitovaného vedení KPV ČR. Nejde vůbec o to, co bylo řečeno, ale kým a o kom! O mně, nebo o panu Hučínovi může kdokoli prohlásit cokoli a soudy to automaticky podepíšou, protože právo je v tomto případě použito ne pro výkon spravedlnosti, ale pro výkon vůle a zájmu mocných a vlivných.

Že se nám nejvyšší ústavní činitel už asi pomátl naznačuje jeho soukromý dopis, který pan Hradílek k nelibosti advokáta JUDr. Tomáše Sokola ve vysokém stupni rozčilení přečetl. Argumentace pana Hradílka s tzv. „nadstandardními informacemi“, které předkládá veřejnosti jako soukromé a odmítá je blíže specifikovat je neuvěřitelná! Je si tak jistý, nebo je to takový hlupák?! Pokochejte se, jak nejvyšší ústavní činitel země nectí zákon, popírá presumpci neviny a v podstatě podporuje anarchii:

„Vážený pane inženýre, vážený Tomáši,

Už jsme spolu dlouho nemluvili, ale já na Vás vzpomínám a připomenu si to vždycky, když projíždím Vaším Lipníkem. Včera jsem si přečetl Váš dopis v Lidových novinách o panu Hučínovi, za který Vám velmi děkuji. Jsem moc rád, že se to někdo takto odvážil říci nahlas, už to bylo více než zapotřebí. Aniž znám konkrétnosti, chápal jsem to přesně tak, jak jste to Vy popsal. K těmto věcem je třeba se postavit a Vy jste znovu dokázal, že to umíte. Ještě jednou Vám děkuji. Moc Vás zdravím a věřím v ňáké setkání.“

Václav Klaus, prezident republiky v.r., 24.7.2007.

Dopis je naprosto skandální, ale bohužel ne žalovatelný. Na Kancelář presidenta republiky byla podaná žaloba ohledně nevydání kopie tohoto výše uvedeného soukromého dopisu, který nelze ze zákona považovat za soukromý. Nyní už žaloba postrádá smysl a soud rozhodne jen o nákladech řízení. Myslím, že si soudce oddychl a prezident Klaus je tak ušetřen další ostudy, protože by těžko u soudu uspěl. Zlí jazykové tvrdí, že panu Hradílkovi zavolal, aby dopis raději přečetl, ale zřejmě zapomněl informovat pana SokolaJ

Pan prezident zaslal ještě panu Hradílkovi blahopřání k Vánocům a k Novému roku a k tomuto oficiálnímu přání vlastnoručně připsal: P.S. Nedejte se! Pro pana Hradílka to byl osobní morální závazek, jak doslovně prohlásil! Nebylo to o právu a spravedlnosti, ale o tom, kdo nesmí být odsouzen a kdo nesmí vyhrát!

To, že se o důstojníku kpt. Hučínovi, takto vyjadřuje jeho nejvyšší velitel, který jej ani osobně nezná už nelze komentovat. Lze jen doufat, že tento podivný ruský roub na Pražském hradu nebude mít nikdy možnost České armádě skutečně velet!

Smutné bylo i tvrzení advokáta Sokola, který v podstatě řekl, že každý má mít právo kohokoliv nezodpovědně pomluvit, bez ohledu na platné rozsudky a vyslovil tak stejně anarchistický postoj jako prezident – a to má být prosím špičkový právník?! Také neprotestoval, když jsem ho po vynesení rozsudku nazval darebákem – moc nadšeně nevypadal, jako ostatně po celou dobu jednání soudu.

Myslet si mohu samozřejmě co chci, ale pokud zveřejním v médiích tvrzení popírající soudní rozhodnutí, odmítám převzít odpovědnost, a soud včetně prezidenta tuto nehoráznost ještě potvrdí – to už je potom totální mravní rozklad hodnot ve společnosti a začátek anarchie, protože právo, spravedlnost a zdravý rozum přestává ve společnosti být uznáváno, resp. přebírá znaky účelovosti, závislosti a zločinnosti!

Zbývá snad jen dodat, že předseda senátu JUDr. Vojtěch Brhel dojíždí do „práce“ z Ostravy a je dobrým známým soudkyně JUDr. Lenky SeverovéKS Ostrava, tedy té, která žalobu pana Hučína odmítla v první instanci. Mimochodem cynismus a prvky chování tak typické pro sebejistou vrchnost, zejména u soudkyně Baďurové, byly odpuzující. JUDr. Radmila Baďurová zasedala  v senátu s JUDr. Lenkou Severovou u KS Ostrava !!! Je podle seznamu soudců soudkyní KS Ostrava – ne VS Olomouc !!!

Polovina veřejnosti po vyhlášení tohoto inkvizičního rozsudku okamžitě odešla ze soudní síně v čele s paní Zdenou Mašínovou – to je tou nejlepší „vizitkou“ kvality soudu. To, že paní Mašínová nazvala soudkyni spontánně mezi veřejností krávou bylo naprosto výstižné označení, které také bylo mezi novináři a veřejností souhlasně kvitováno.

Mimochodem je mi ctí jménem paní Mašínové vyřídit srdečné poděkování za velké množství kondolencí ke skonu jejího manžela. Ráda by všem osobně odpověděla, ale není to bohužel v jejích silách. Kondolenci ji zaslal i ministr obrany ČR Martin Barták.

Doporučuji poslech všech zvukových záznamů! Varovná slova paní Zdeny Mašínová by měla probudit ty, co jsou ještě k probuzení! Další texty nepotřebují komentáře. Skuteční darebáci u soudů vyhrávají a slušní prohrávají –  jak dlouho ještě?!

Samozřejmě, že celostátní televizi v hlavních večerních zprávách a deníkům s výjimkou PRÁVA (otisklo zprávu ČTK o ničem!), „nestál“ tento soud za zmínku.

Čtenářům mého blogu LN se omlouvám, že dnešním dnem trvale blokuji možnost vstupu do diskuze. Nemám bohužel možnost odstraňovat hloupé, vulgární, iracionální a často urážející diskusní příspěvky v podstatě dvou pánů, kteří reagují takřka vždy obratem, bez toho, aby se vůbec stihli seznámit odpovědně s obsahem. Anonym  působí dojmem, že to má snad i v popisu práce – pokud ovšem netrpí duševní poruchou.

Doufám, že mne proto nebudete považovat za censora. Ostatně kdo ze slušných, ctících a uznávajících pravidla demokratické diskuse, by za přítomnosti těchto dvou vytrvalých kritiků takřka všeho co napíši, také do diskuse vstupoval, že?! Už samotný fakt, že mne stále čtou a stále kritizují a napadají je zajímavý.

Jan Šinágl, 2.2.2010

.

Zprávy Sluvko

Zanechat komentář

nedávná videa

štítky

Odkazy