kategorie | Nezařazené

Utajené informace o Václavu Klausovi

Datum: Leden 2010 | Vložil:

Václav Klaus (*1941) – Robert Eringer, bývalý agent kontrarozvědky FBI, který strávil v Moskvě mnoho let, napsal článek pro deník The Santa Barba­ra News Press, v němž tvrdí, že Václav Klaus je „dlouhodobý komunistic­ký kolaborant, který může být dodnes pod vlivem ruských tajných služeb“. Eringer cituje „důvěryhodné zdroje ze zpravodajské komunity“ a říká, že Klaus byl zverbován „českou kontrarozvědkou“ (sic!, pravděpodobně hovo­ří o československé Státní bezpečnosti – StB) v roce 1962, aby „donášel na demokratické reformátory“. Podle Eringera Klaus operoval jako utajovaný krtek pod krycím jménem Vodička, infiltroval československé disidentské skupiny, a dokonce informoval StB i „o aktivitách českých opozičních sku­pin ve Spojených státech v období po Pražském jaru“. Eringer dále tvrdí, že Klaus počátkem 90. let zničil svůj operativní svazek, který na něj StB vedla, ale nepodařilo se mu odhalit „duplikát (svazku), který byl v říjnu 1989 po­slán do Moskvy k úschově“. Tento duplikát je podle Eringerova tvrzení uložen u ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR), nástupkyni První hlav­ní správy sovětské KGB (FCD). V prosinci 1997 Václav Klaus rezignoval z pozice předsedy vlády kvůli skandálu kolem financování ODS a podezření z korupce vzešlé z tajného konta ve švýcarské bance na jeho jméno, obsahu­jící 5 milionů dolarů. Rok poté se Klaus začal scházet v Praze s prezidentem SVR. Agent SVR v Moskvě řekl Eringerovi: „Otevřeli jsme Klausův ope­rační spis pod krycím jménem Kolešnikov a není vyloučeno, že ho znovu zaktivizujeme.“ Není jasné, jestli Klausova politická kariéra byla obnovena s pomocí SVR, ale faktem je, jak poukazuje Eringer, že Klaus si „vybudoval neobvykle úzký vztah s ruským pohlavárem Vladimírem Putinem“.

Robert Buchar: „REVOLUCE 1989 – utajené informace ze zákulisí“ – str. 206

.

Zprávy Sluvko

Zanechat komentář

nedávná videa

štítky

Odkazy