kategorie | Nezařazené

Tonoucí se stébla chytá

Datum: Červenec 2010 | Vložil:

Motto: „Společnost, která ze základních hodnot, na nichž vyrostla naše civilizace – ze schopnosti lidí spolupracovat za vyššími cíli, z morálky, pravdy, nezištnosti, odpovědnosti udělá nic neznamenající prázdný zvuk a pojem – je společnost určená ke zkáze.

Vážený pane Karle Schwarzenbergu, přečetl jsem si v Lidových novinách dne 28. května 2010 v rubrice „Volby 2010“ také Hodnotové desatero TOP 09.

Snad si ještě pamatujete poslance Občanské demokratické aliance Čestmíra Hofhanzla. Poslance České národní rady a Poslanecké sněmovny v období 1990 – 1998. Poslance, který se odmítal přizpůsobit politicky účelovým hrám, říkal, co si myslel a podle toho i jednal.

V roce 1995 jste byl přítomen projednávání předlohy zákona o lesích ve sněmovním Výboru pro životní prostředí. Byl jsem tehdy zpravodajem Sněmovny. Při odchodu z jednání jste mě zastavil a děkoval jste mi za to, co jsem se snažil pro kvalitu zákona udělat. Odpověděl jsem vám: „Děkuji, přál bych si jediné, aby mi bylo někdy uznáno, že jsem se vždycky snažil jednat v zájmu své země“. Ocenil jsem vaši odpověď, Zněla: „Pane poslanče, řeknu Vám to upřímně – až po smrti, až po smrti“.

Řeknu Vám stejně na rovinu, co si myslím o vašem angažmá ve volebně úspěšné straně TOP 09, kterou jste zaštítil. Hodnotové desatero a program, který v něm nastiňujete, jsou dokonalé. Z obsahového hlediska mu jako konservativně založený člověk nemohu nic vytknout. Má celoživotní zkušenost i zkušenost z poslaneckých let mi však nekompromisně říká – se špatnými lidmi nemohu dělat dobré věci.

Nikdy nezapomenu jak ideály „pravdy a lásky“ po roce 1989 uskutečňovali tajtrlíci, „reformní“ komunisté, mocenská elita Státní bezpečnosti i zloději všech odstínů a ražení.  Každý soudný člověk by si to měl pomalu uvědomit. Neměli bychom zapomenout, kam to vedlo, jaký je výsledek. Více než bilionový státní dluh. Často zcela neprůhledná a neodpovědná vlastnická struktura „privatizovaného“ státního majetku. Demoralizovaná a v nic nevěřící společnost.

Kvality místopředsedy Vaší strany Miroslava Kalouska poznám z doby mého poslancování, tomuto kandidátu na post ministra financí bych nesvěřil péči o mou králíkárnu.

Když jsem zjistil, že na kandidátce vaší strany byl také zvolen také Jiří Oliva, bývalý ředitel státního podniku Lesy České republiky, rozhodl jsem se Vám napsat, co si o tom myslím.

Jako lesník a vlastník rozsáhlého lesního majetku dobře víte, kdo Jiří Oliva je. Stejně dobře jako já víte, že Jiří Oliva byl „bílým koněm“ největšího zlodějského tunelu počátku devadesátých let. Skupina lesníků kolem Jana Míčánka – Jiří Oliva byl jedním z nich – navrhla a zorganizovala „hospodaření“ a řízení podniku Lesy České republiky tak aby možnost kontroly toků peněz v tomto státním podniku nebyla fakticky možná. Zisky z prodeje dřeva jdou jinam než do pokladny vlastníka tj. státu. Způsob „hospodaření“ ve státním podniku Lesy ČR se stalo ideálním klientelistickým korupčním modelem. Z těchto peněz byly a mohou být korumpovány politické strany, média a výkonná moc.

Za komunistů jsme byli všichni – i státní lesy – vlastnictvím Ústředního výboru KSČ. Elita této partaje však ještě dodržovala základní zásady hospodářského zacházení s lesem, bylo tehdy respektováno, že les je součástí přírodního prostředí, ve kterém žijeme. Na samém počátku padesátých let podobnou koncepci „hospodaření“ ve státním lese zrušili, když se stalo zřejmé, jak takovýto systém poškozuje les.

Po čtyřiceti letech vlády komunistické strany se, ve jménu pravdy, lásky, svobody a demokracie, odchovanci komunistického režimu vytvořili „tržní model“ vyznačující se absolutní nezodpovědností a drancováním zdrojů lesa. Podobné konstatování – dnes je možné leccos co „za komunistů“ možné nebylo – platí bohužel i pro jiné obory veřejné politiky.

Chci se Vás, pane poslanče Karle Schwarzenbergu zeptat. „Podnikal“ byste s vlastním lesem stejně, jako se to již dvacet let děje v lese státním. Prodával byste dřevo z vlastního lesa tak, že firmy, které dřevo od Vás kupují, si dřevo samy těží, měří, udávají kvalitu a cenu – kontrolují tak samy svou poctivost.

Jestliže byste takto nikdy nepostupoval, pak nechápu jak na kandidátce strany, jejímž jste předsedou, mohl být zvolen do Poslanecké sněmovny reprezentant zlodějů docent na Katedře těžby dřeva Jiří Oliva.

Znám některé představitele strany TOP 09, kteří se na jejích kandidátkách prosadili do nové sněmovny. Je to podobná parta lidí jako Jiří Oliva. Mám např. také informaci, že na kandidátce Vaší strany v Libereckém kraji byl nynější člen okresního vedení TOP 09 – člověk, který za komunistického režimu pracoval jako „kádrovák“ v Uranovém průmyslu.

Jsou snad za konzervativní pravici v naší postkomunistické zemi považováni také lidé, kteří ke svému dnešnímu majetku, ke svému dnešnímu postavení vesměs přišli způsoby odporujícími dobrým mravům; a se svým dnešním majetkem odpovídajícím způsobem „podnikají“? Nevěřím, že tento typ lidí je náhle schopen změnit svoji hodnotovou orientaci a stát se vzorem odpovědnosti, nezištnosti apod.

Vážně se obávám, že podivná „pravice“, která „zvítězila“ v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, tohoto vítězství využije především k tomu, aby pojistila své postavení a zametala stopy. Její zájem ze samé podstaty svého vzniku i svého povznesení je zcela jiný nežli důraz na solidnost, mravnost a občanské ctnosti. Jak se potom zachová v dalších volbách znovu oklamaný a podvedený volič? Profitovat z toho budou moci komunisté, kteří bludný kruh společenského rozkladu uzavřeli, stejně jako jejich růžová varianta – sociální demokracie. Příležitost „udělat pořádek“ by však mohli v příštích volbách dostat také extremisté z opačné strany politického spektra.

Vážený pane Karle Schwarzenbergu, připomínám Vám, svým jménem jste zaštítil hanbu českého lesnictví.

V Třeštici 8. června 2010

Čestmír Hofhanzl, ze svobodné vůle zemědělec v důchodu.

Dopis do internetového zpravodajství sinagl.cz:

Článek tonoucí se stébla chytá

Vážený pane Šinágle

Posílám vám text otevřeného dopisu který posílá lesníkovi Karlu Schwarzenbergovi bývalý poslanec a nynější zemědělec v důchodu Čestmír Hofhanzl. Text dopisu vhodně doplňuje komentář Petra Havlíka Když dva dělají totéž není to totéž, kteý jsem od Vás dnes dostal.

Je nutno poznamenat, že hospodaření ve státním podniku Lesy ČR se principiálně vůbec neliší od počínání jiného reprezentanta zlodějů v TOP 09 Miroslava Kalouska kdysi na ministerstvu obrany. V jednom článku v týdeníku Respekt jsem se dočetl o úmyslu Petra Nečase učinit Kalouska v budoucí vládě ministrem práce a sociálních věcí. Tomu dobře rozumím. Petr Nečas byl totiž v letech 1995 a 1996 náměstkem na lidoveckém ministerstvu obrany. Pamatuji na debatu o tomto tématu při obědě na belgickém velvyslanectví, kde jsem byl jako člen zahraničního výboru a vedoucí parlamentní skupiny pro Belgii a Lucembursko. Petr Nečas si tehdy stěžoval, že přerušit penězovod do pokladny KDU – ČSL se mu zatím příliš nedaří. V roce 1998 se Kalousek stal zřejmě z vůle Josefa Luxe poslancem ve druhém skrutiniu. Bylo tehdy v zájmu KDU – ČSL  velmi naléhavě zapotřebí, aby Kalousek získal poslaneckou imunitu.

S pozdravem
Josef Ježek

K dopisu Čestmíra Hofhanzla Karlu Schwarzenbergovi: „Ptal jsem se …, proč nemá TOP 09 ve svém programu privatizaci státního majetku, třeba Státních lesů. Že nechápu, na co má mít stát své lesy. Odpověděl mi, že na to přišla ve straně řeč, ale že Švarcenberk byl zcela rezolutně proti. Nedávalo mi to smysl, protože jsem si myslel, že sám jako  privátní vlastník lesů by měl mít zájem na privatizaci St. lesů. Po přečtení Hofhanzlova dopisu už to chápu. Mluvil jsem o tom s … a ten mi řekl, že za tím je Kalousek. To si nechte pro sebe, nezveřejňujte to, jenom v případě, že tam nepadnou jména…“

Z reakce na dopis Č.Hofhanzla, mnou šířený 17.6.2010. Stále se divíte, proč se tak urputně držel na ministerstvu Gandalovič, a proč každý ministr zemědělství, z jakékoli politické strany, přežil bez úhony všechny  ty podivné tendry?

Jan Šinágl

Zanechat komentář

nedávná videa

štítky

Odkazy