kategorie | Nezařazené

Prohlášení Vladimíra HUČÍNA před Vrchním soudem v Olomouci

Datum: Únor 2010 | Vložil:

Vážení občané,

dne 1.února 2010 v 9.00 hod. má proběhnout odvolací soudní líčení u Vrchního soudu v Olomouci, které se koná na základě toho, že mne bývalý předseda stranické organizace KSČ, mluvčí Charty 77 a ministr vnitra ČR Ing.Tomáš Hradílek nazval v mediích největším gaunerem, pachatelem série bombových útoků a teroristou. O tomto sporu má dle předvolání rozhodovat soudce JUDr. Jan Zavrtálek, který může být ovlivněn např. tím, že u mne v bytě při domovní prohlídce byly dne 7.března 2001 zvláštním policejním komandem v nočních hodinách k jeho osobě nalezeny tajné dokumenty StB z akce s krycím názvem „Pudl“, které prokazují, že jmenovaný byl předmětem zájmu StB pro své homosexuální aktivity i s osobami mladšími 18 let.

V době svého působení u Bezpečnostní informační služby v Olomouci jsem se v roce 1996 opakovaně účastnil jednání s předsedou Vrchního soudu JUDr. Vladimírem Helešicem a to za účelem odstranit z tohoto soudu ty, kteří se před 17.listopadem 1989 podíleli na politických soudních procesech, působili jako lektoři v komunistické osvětě a také ty, kteří se z mravnostního hlediska mohli stát snadno vydíratelnými. Poté, co tyto skutečnosti byly částečně prezentovány v tisku a v průběhu mých rehabilitačních řízeních, rozhodl se předseda Vrchního soudu v Olomouci JUDr.Vladimír Helešic rezignovat na své vedoucí postavení s tím, že veškerá má tvrzení jsou pravdivá, což ostatně dodatečně sdělil mediím jako např. MF Dnes (22.4.1998). V té době byl za tento skandální stav odpovědný ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák, který pro nápravu ničeho neučinil a tento alarmující stav na zmíněném Vrchním soudě následně zakonzervoval.

Jak známo, JUDr. Jiří Novák působí dnes v advokátní kanceláři spolu s bývalým ministrem vnitra JUDr. Tomášem Sokolem, který ve výše avizované kauze zastupuje Ing.Tomáše Hradílka.

Všichni tito bývalí ministři se jako někdejší protagonisté listopadu 1989 dobře znají a jsou odpovědni za upevnění pozic komunistických exponentů v justici a v bezpečnostních složkách. Já považuji proto za nutné před avizovaným soudním jednáním o těchto závažných souvislostech opět informovat veřejnost, neboť se domnívám, že současný stav je neuspokojivý nejen u Vrchního soudu v Olomouci, ale i v celé ČR, včetně bezpečnostního aparátu.

Jsem si vědom toho, že z výše popsaných důvodů se u Vrchního soudu v Olomouci budu nacházet v maximálně nevýhodném postavení, ale závažnost lživého tvrzení Ing.Tomáše Hradílka mne natolik společensky poškozuje, že nemohu jinak, než-li se obrátit na stávající soudní instituci.

V Přerově dne 29.ledna 2010

Vladimír Hučín místopředseda KPV Přerov a tajemník NFAN

.

Zprávy Sluvko

Zanechat komentář

nedávná videa

štítky

Odkazy