kategorie | Nezařazené

Kmetiněvská výzva, petice

Datum: Duben 2010 | Vložil:

Vážení občané,
Obec Kmetiněves vyzývá k zahájení diskuze o snížení hranice trestní
odpovědnosti.

Pokud chcete Kmetiněvskou výzvu svým podpisem podpořit, můžete
tak učinit na obecním úřadě, v místním obchodě, e-mailem nebo poštou.
K podpisu výzvy stačí pouze jméno, příjmení a podpis.

oukmetineves@tiscali.cz
ludek.kvapil@tiscali.cz

Celé znění:

Kmetiněvská výzva

Na základě velmi brutálního trestního činu, který byl  v naší obci spáchán před 6 lety – brutální vražda 13 leté dívky, již spáchal její stejně starý spolužák – a na podkladě všech následných skutečností, které po tomto činu nastaly a vešly ve známost se obracím jménem občanů naší obce Kmetiněves na širokou veřejnost, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát ČR a všechny ústavní činitele s výzvou k otevření nové veřejnoprávní diskuse, na jejímž konci by mělo být přijetí zákona o snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti při spáchání obdobných brutálních trestných a promyšlených trestních činů jakými je vražda.

Především navyšující se počet trestných činů páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roků by měl vést k široké a věcné diskusi celou naší společností.

Není možné, aby pachatelé takovýchto trestných činů byli pouze ,, jakoby  pokáráni,dáni do jakéhokoliv výchovného ústavu, kde mají dokonce za dobré chování povoleno téměř vše – vycházkami počínaje a sledováním televize konče,,.

Není současný právní řád příliš nakloněn těmto pachatelům?

Není pochybnosti o tom, že současná generace dětí dospívá daleko dříve než tomu bylo v minulosti. Rovněž tak po fyzické stránce je dnešní mládež daleko dříve vyspělejší. Pokud by tedy novou úpravou trestního řádu o dolní hranici trestní odpovědnosti mládeže došlo k jejímu snížení, mohla by být jejich trestná činnost řešena podstatně širší škálou nápravných opatření.

Myslím si, že při posuzování minimální věkové  hranice trestní odpovědnosti je nezbytně nutné si uvědomit, že nezáleží ani tak na  konkrétním počátku trestní odpovědnosti mládeže, ale spíše na následných reakcích společnosti na řešení a postihu delikventního jednání dospívajícího jedince.

Nejenom já, ale i většina našich spoluobčanů je hluboce přesvědčena, že čím dříve tito mladiství zjistí, že jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude pro nás, ale i pro tu mládež především.

Otázka tedy zní, je současná právní úprava postačující k trestání takovýchto brutálních trestních činů končících vraždou? Umožňuje tato právní úprava dětem mladším 15 let, které se dopustí takovýchto činů uložit taková opatření, která by byla odpovídající a dostačující reakcí na jejich delikventní jednání ?

Naše společná odpověď zní : ,, nikoliv,současný právní řád doslova nahrává těmto pachatelům a proto je třeba tento zákon co nejrychleji změnit. Myslíme si, že dnešní mládež je natolik vyspělá, že by měla rozpoznat co se smí a co ne, co je trestné a co nikoliv a co působí bolest a co ne.

Už jen představa, že takhle vážně narušený a nemocný člověk se může zcela volně, bez jakéhokoliv záznamu v rejstříku trestů, pohybovat mezi širokou veřejností je burcujícím mementem dnešní doby a celé naší společnosti.

Proto se my všichni občané středočeské Kmetiněvsi  obracíme na všechny naše občany, zákonodárce, ústavní činitele a všechny ty které nenechavá tento zločin lhostejnými s žádostí o podporu naší výzvy, která by zahájila  hlubší a věcnou diskuzi na všech úrovních mezi občany naší republiky  o stanovení počátku hranice trestní odpovědnosti a přehodnocení věkové hranice u obzvláště brutálních trestných činů, především končících vraždou.

Luděk Kvapil

starosta obce  Kmetiněves

v Kmetiněvsi  23.1.2010

.

Zprávy Sluvko

9 komentářů u “Kmetiněvská výzva, petice”

 1. Blanka Gruberová napsal:

  Dobrý den,i já souhlasím se vším co napsal pan starosta.Gruberová

 2. Mgr. Ludmila Babáčková napsal:

  Dnes jsem si v nedělním BLESKU přečetla rozhovor s p. starostou Luďkem Kvapilem. Jsem učitelka na ZŠ a s hrozným chováním naší mládeže se setkávám denně. Něco tak strašnýho, co se stalo u vás v obci jsem ještě neslyšla. Souhlasím a podepisuji výzvu. Ludmila Babáčková

 3. Bohumil Bilek napsal:

  Souhlasim s celou kmetiněvskou výzvou takový zločinci nemaji na svobodě co dělat. Bilek Bohumil Zlin.

 4. Miloš Blažka napsal:

  Souhlasím s celou kmetiněvskou výzvou a dále bych ji rozšířil – zabití zloděje není vražda – za trestný čin mladistvého je stoprocentně zodpovědný rodič – ve věznicích žádné televizory ani rádia, pouze pečlivě vybrané, nezávadné knihy, přes den sklopené postele, žádné cigarety,nepropouštět před uplynutím celého trestu. Prostě udělat vše pro to, aby se tam už nechtěl nikdo vrátit. Příklad by se dal vzít z některých amerických států – nejlépe z těch, kde je dodnes zaveden trest smrti Miloš Blažka

 5. gambling napsal:

  Its a great site, thanks for sharing.

 6. I.H. napsal:

  Také se připojuji ke snížení věkové hranice a se vším shora uvedeným souhlasím, ale ještě bych k tomu přidala tresty pro rodiče. Jak to, že se jejich děti dopouštějí takových trestných činů? Doma nemluví a nediskutují o tom co se smí a co ne, co je správné a co ne, jak se chovat? Kde to vidí, že jim takové jednání připadá ,,normální“? Pokud bude agresivita v jejich okolí, nepomůže k jejímu ,,výmazu“ i sebelepší ústav – tím ovšem nechci nikoho omlouvat. Iveta H.

 7. ing. Tomislav Zděnek napsal:

  Souhlasím a podepisuji výzvu

 8. Hana Podlešáková, Slavomila Řezníčková napsal:

  Souhlasím se snížením věkové hranice pro ukládání trestů za zvláště brutální trestní činy. Zároveň souhlasím se zápisem do výpisu z trestního rejstříku bez možnosti výmazu po dobu života. Navíc bych rozhodně podporovala uložení doživotních trestů žaláře bez možnosti propuštění u zvláště brutálních trestních činů i u mladistvích – to obzvláště. Hana Podlešáková, Slavomila Řezníčková, Štichova ul., 149 00 Praha 4


Zanechat komentář u Bohumil Bilek

nedávná videa

štítky

Odkazy